• Hotline: ‭01673.927.992
  • Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h30 - Từ thứ 2 đến thứ 6
  • hoangan.web@gmail.com

Posted by : admin

Thanh Hải – Nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất tháng 12/2017

Hôm nay, tôi muốn giới thiệu 1 cá nhân rất xuất sắc trong tháng 12/2017. Bạn ấy là người trẻ tuổi nhất công ty. Bạn ấy là 1 lập trình viên WordPress nhưng có khả năng kinh doanh. Bạn ấy sẵn sàng nhận thêm 1 vị trí mới.

Công ty quyết định cho bạn ấy thử sức 1 vị trí mà bạn chưa làm bao giờ. Nhưng thật đáng kinh ngạc, ngay trong tháng đầu tiên bạn ấy đã đạt doanh số rất tốt.

Lại Thanh Hải – Nhân viên kinh doanh xuất sắc tháng 12/2017

  • Tags :