0388875179 info@pveser.com

Havis Media

HAVIS Media với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Havis Media luôn thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh – tiếp thị – truyền thông – truyền hình

Thiện chí, chia sẻ kinh nghiệm và luôn tìm mọi cơ hội để cùng hợp tác, cùng phát triển. Luôn lắng nghe, tiếp thu và liên tục hoàn thiện HAVIS đã và đang khẳng định được tâm thế của mình cũng như xây dựng cho mình một hệ thống đối tác tích cực và rộng khắp không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam.

Dịch vụ thiết kế website của Pveser hân hạnh đồng hành cùng sự phát triển của HAVIS Media!

Sản phẩm tương tự

Age Code

27/05/2020

Bảo Long Foods

27/05/2020

Răng sứ nano

18/05/2020

Smile Up

18/05/2020