0388875179 info@pveser.com

Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ của PVESER đều được bảo hành trong thời gian 12 tháng (Hoặc do hợp đồng ký kết riêng giữa khách hàng với PVESER).

Các sản phẩm, dịch vụ có phí định kỳ hàng tháng, hàng năm sẽ được bảo hành trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp khách hàng muốn thêm thời gian bảo hành có để thoả thuận và ký hợp đồng gia tăng thời gian bảo hành với PVESER (Chi phí cụ thể trong quá trình thoả thuận).

Xin chân thành cảm ơn!